โครงการ บ้านเจ้าสัว

โครงการก่อสร้างบ้าน

ชื่อโครงการ                 บ้านเจ้าสัว

คำอธิบายโครงการ

ที่ตั้ง                          จังหวัดระยอง

สถานะ                       อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ                  ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่นครศรีธรรมราช  ขนาด  26  ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง     

Visitors: 814,954