อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง

โครงการ บ้านเจ้าสัว

โครงการก่อสร้างบ้าน

ชื่อโครงการ                 บ้านเจ้าสัว

คำอธิบายโครงการ

ที่ตั้ง                          จังหวัดระยอง

สถานะ                       อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ                  ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่นครศรีธรรมราช  ขนาด  26  ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง     

Visitors: 760,321