อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง

โครงการ บ้านประกายทอง หาดใหญ่

โครงการ บ้านประกายทอง หาดใหญ่

อิฐมอญโรงใหญ่ มอก.153-2540 จำนวน 13376 ก้อน

ขนส่งโดยรถเทเลอร์ 4 เทเลอร์

Visitors: 733,747