อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง

โครงการ โรงแรมตาเจีย สมุทรปราการ

โครงการ โรงแรมตาเจีย สมุทรปราการ

อิฐมอญโรงใหญ่ มอก.153-2540 จำนวน 15,300 ก้อน

ขนส่งโดยรถเทเลอร์ 2 เทเลอร์

Visitors: 760,334