โครงการ บ้านแฝด นครชัยศรี นครปฐม

โครงการ บ้านแฝด นครชัยศรี นครปฐม

อิฐมอญโรงใหญ่ มอก.153-2540 จำนวน 5,632 ก้อน

ขนส่งโดยรถสิบล้อ

Visitors: 808,865