บริจาคอิฐ เพื่อสร้างศาลาธรรมะสังเวช วัดสีแยก สระแก้ว

บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริจาคอิฐ เพื่อสร้างศาลาธรรมะสังเวช วัดสีแยก ตำบลสระแก้ว อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

มูลค่า 60,000 บาท

Visitors: 814,947