วีดีโอ


วีดีโอการผลิตและทดสอบอิฐมอญ

 

การตัด อิฐมอญก้อนใหญ่ i-cons  บริษัท อิฐมอญก้อนใหญ่ จำกัด ผลิต จำหน่าย ขายส่งอิฐมอญ 
ใหญ่สุดใน ASEAN
   
การทดสอบความแข็งแกร่ง อิฐมอญก้อนใหญ่ การผลิต อิฐมอญก้อนใหญ่
   
คุณสมบัติ อิฐมอญก้อนใหญ่ บริษัท อิฐมอญก้อนใหญ่ จำกัด ผลิตและจำหน่ายอิฐมอญ
รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
   
อิฐมอญ การตัด อิฐมอญก้อนใหญ่ i-cons
   
การผลิตอิฐมอญ เครื่องจักร ทำงานอัตโนมัติ ผลิตอิฐมอญ 4 ล้านก้อน ต่อเดือน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
   
อิฐมอญก้อนใหญ่ ก่อนจะเข้าเตาเผา การผลิตอิฐมอญก้อนใหญ่ i-cons
 
การเปรียบเทียบ การก่ออิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS กับ อิฐมอญทั่วไป  
Visitors: 779,123