อิฐฝรั่งบางบัวทอง / อิฐ บบท       เมื่อครั้งรัชกาลที่ 5 เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (มรว.เย็น อิศรเสนา)

ได้ริเริ่มธุรกิจผลิตอิฐแบบฝรั่งขึ้นเพื่อจำหน่าย เพราะในเวลานั้นมีความต้องการใช้อิฐก่อสร้างชั้นดีเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากมีงานก่อสร้างอาคารเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะในย่านพระนคร ตามประวัติกล่าวว่า ท่านเจ้าพระยาวรพงศ์ฯ

ได้ไปเช่าพื้นที่เตาเผาอิฐเก่าตรงปากคลองบางบัวทองเพื่อจัดตั้งเป็นโรงงานผลิตอิฐแบบฝรั่งของท่าน

เหตุเพราะย่านนี้เป็นถิ่นชาวมอญซึ่งมีอาชีพผลิตอิฐดินเผาต่อเนื่องมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา จึงพร้อมทั้งวัตถุดิบ

แรงงานและสถานที่

 

       อิฐดินเผาแบบฝรั่งนี้เป็น "อิฐมาตรฐานอังกฤษ" (British brick) ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ยาว 9 นิ้วและหนา 3 นิ้ว

ขึ้นรูปดินเหนียวด้วยแม่พิมพ์ไม้ และมีตัวอักษร "บบท" ซึ่งย่อมาจากคำว่า "บางบัวทอง"

ประทับอยู่ตรงด้านบนของอิฐทุกก้อน


 

       อิฐ "บบท" ถูกนำมาใช้ก่อสร้างอาคารหลากหลายรูปแบบในช่วงรัชกาลที่ 5-8 ทั้งวังเจ้านาย อาคารราชการและตึกเอกชน

รวมทั้ง "ตึกที่ทำการบริษัทไฟฟ้าสยาม" (Siam Electricity company)

ซึ่งสำรวจพบอิฐก้อนนี้ โรงงานอิฐ บบท ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดมาตลอดจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ซึ่งในเวลานั้นมีคุณประสาท สุขุม บุตรชายท่านเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นเจ้าของโรงงาน

ก่อนที่จะปิดตัวลงอย่างถาวร

 


Cr. คุณ Watanyoo Thephuttee
ขอบคุณ คุณ นัท จุลภัทรสร

ขอบคุณ เพจภาพเเละเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจ
_______________________________
#อิฐฝรั่งบางบัวทอง #อิฐบบท #อิฐฝรั่ง #อิฐบางบัวทอง #อิฐมอญ #อิฐแดง

Visitors: 814,969