อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา

โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัด 

ชื่อโครงการ                โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา

คำอธิบายโครงการ       เป็นโครงการก่อสร้างเรือนจำประจำจังหวัดพังงาได้เริ่มก่อสร้างมา ตั้งแต่พ.ศ.2556 ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างทั้้งหมดประมาณ  500 กว่าล้านบาท 

ที่ตั้ง                           จังหวัดพังงา

สถานะ                        อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ          กรมราชทัณฑ์

ผู้รับเหมา                    บริษัท ล็อกซเลย์  จำกัด  (มหาชน)

หมายเหตุ                    ใช้  อิฐมอญ  ราชบุรี  ขนาด  34  ก้อน/ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 733,709