อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS โรงงานราชบุรี

เราได้พัฒนาขบวนการผลิตให้สามารถผลิตอิฐมอญให้มีคุณสมบัติที่ได้มาตรฐานรวมถึงได้ปรับขนาดก้อนอิฐมอญให้เหมาะกับมือคนไทย

1. เราปรับขนาดอิฐมอญให้มีขนาดที่เหมาะกับคนไทยให้ก้อนใหญ่ขึ้น เพื่อการทำงานที่เร็วกว่า ด้วยอิฐมอญก้อนใหญ่ ทำให้แนวก่อน้อย

ประหยัดปูนก่อและแรงงานได้มากกว่า 100%

 

1.1 อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS ขนาด 6.50 x 10.50 x 21.00 cm (ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตร.ม.)


อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง, อิฐ มอก, อิฐมอญมอก

 

นวัตกรรมใหม่ อิฐมอญก่อสร้าง

สร้างนวัตกรรมใหม่ อิฐมอญก่อผนังพร้อมรองรับ อุสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย ด้วยอิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS

ผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยขนาดก้อนอิฐ (กว้าง x สูง x ยาว) 6.50 x 10.50 x 21.00 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 1.77kg /ก้อน

ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตร.ม. งานก่อเร็ว ประหยัดปูนก่อ ประหยัดค่าแรงงาน

อิฐมอญ,อิฐมอญก้อนใหญ่,ผนังอิฐมอญ,จำหน่ายอิฐมอญ,ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่,โรงงานอิฐมอญ,โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่,ขายส่งอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐแดงก้อนใหญ่,อิฐมอญนคร,อิฐมอญแดง

อิฐมอญ-ก้อนใหญ่-ของเรา-แนวก่อน้อย-ประหยัดปูนก่อและแรงงานได้มากกว่า-อิฐมอญทั่วไป2

อิฐมอญ-ก้อนใหญ่-ของเรา-แนวก่อน้อย-ประหยัดปูนก่อและแรงงานได้มากกว่า-อิฐมอญทั่วไป

อิฐมอญ-ก้อนใหญ่-ของเรา-แนวก่อน้อย-ประหยัดปูนก่อและแรงงานได้มากกว่า-อิฐมอญทั่วไป

อิฐมอญ-ก้อนใหญ่-ของเรา-แนวก่อน้อย-ประหยัดปูนก่อและแรงงานได้มากกว่า-อิฐมอญทั่วไป

อิฐมอญ-ก้อนใหญ่-ของเรา-แนวก่อน้อย-ประหยัดปูนก่อและแรงงานได้มากกว่า-อิฐมอญทั่วไป

 

คุณสมบัติทั่วไป อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS

1. ก้อนตรงไม่โก่งงอ ทำงานง่าย ก่อเร็วประหยัด ทั้งเวลา ปูนก่อ และ แรงงานลดต้นทุนในการก่อสร้าง แก้ปัญหา

อิฐมอญขาดแคลน ด้วยโรงงานผลิตขนาดใหญ่ ระบบ AUTO กำลังการผลิต 4 ล้านก้อนต่อเดือน

2. ดูดซึมน้ำต่ำ ไม่เกิน 16% ทำให้ง่ายต่อการฉาบ ตัดปัญหาผนังแตกร้าวจากอิฐมอญ ดูดน้ำจากปูนฉาบ

3. สามารถดูดซับเสียง และกันความร้อนได้ดี ด้วยเนื้ออิฐแน่น จากเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัย ให้การเจาะยึดอุปกรณ์บนผนังที่แน่นหนา

4. อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS มีบรรจุบนพาเลททำให้ง่ายต่อการขนส่ง ไม่แตกหักเสียหายระหว่างขนส่ง

5. ด้วยคุณสมบัติพิเศษจากการเผา ด้วยระบบเตาเผาที่ความร้อน 900 C ควบคุม ความร้อนในเตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นี้ทำให้

อิฐมอญก้อนใหญ่ แข็ง แกร่ง ดังกังวาน สุกสม่ำเสมอทุกก้อน ไม่ขึ้นราเมื่ออยู่ที่อับชื้นทำให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

6. โรงงานผลิตได้ มาตรฐาน รักษาสิ่งแวดล้อมเราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตผู้พักอาศัย ในพื้นที่ ด้วยการติดตั้งระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

เอกสารรับรองการทดสอบ รับแรงอัดและการดูดซึมน้ำ อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS

(โรงงานราชบุรี) จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง, อิฐ มอก, อิฐมอญมอก

อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง, อิฐ มอก, อิฐมอญมอก

 1. รับแรงอัดได้ 55.18 ksc

2. ดูดซึมน้ำไม่เกิน 14.92 %

 

อิฐมอญ-ก้อนใหญ่-เปรียบเทียบการใช้ปูนก่อ 

 

ขนาดในการ ขนส่ง

 อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS (ุ6.50 x 10.50 x 21.00 cm)

จัดส่งเป็นพาเลทห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันน้ำ 900/พาเลท


1.ขนส่งส่งโดยรถหกล้อติดเครน 3,600 ก้อน / เที่ยว 

2.ขนส่งส่งโดยรถสิบล้อติดเครน 7,200 ก้อน / เที่ยว ทั่วประเทศ

3.ขนส่งโดยรถพ่วง หรือ รถเทเลอร์ติดเครน 15,300 ก้อน / เที่ยว ทั่วประเทศ 

4.ขนส่งโดยรถเทเลอร์ติดเครน 16,200 ก้อน / เที่ยว ทั่วประเทศ 

***ราคาอิฐมอญ ก้อนใหญ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนก้อน และระยะทางในการขนส่ง

อิฐมอญ,อิฐมอญก้อนใหญ่,ผนังอิฐมอญ,จำหน่ายอิฐมอญ,ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่,โรงงานอิฐมอญ,โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่,ขายส่งอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐแดงก้อนใหญ่,อิฐมอญนคร,อิฐมอญแดง

อิฐมอญ,อิฐมอญก้อนใหญ่,ผนังอิฐมอญ,จำหน่ายอิฐมอญ,ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่,โรงงานอิฐมอญ,โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่,ขายส่งอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐแดงก้อนใหญ่,อิฐมอญนคร,อิฐมอญแดง

รถเครนรับจ้าง,รถเครน,รถรับจ้างทั่วไป,รับจ้างขนของ,รถเฮียบรับจ้าง,รถเฮี๊ยบรับจ้าง,รถเฮียบรับจ้าง,รถเทรลเลอร์รับจ้าง,รถพ่วงรับจ้าง,รถเทเลอร์รับจ้าง,รถบรรทุกรับจ้าง,รถเทเลอร์,รถสิบล้อรับจ้าง,รถเฮี๊ยบ,รถสิบล้อพ่วงรับจ้าง,รถติดเครน

รถเครนรับจ้าง,รถเครน,รถรับจ้างทั่วไป,รับจ้างขนของ,รถเฮียบรับจ้าง,รถเฮี๊ยบรับจ้าง,รถเฮียบรับจ้าง,รถเทรลเลอร์รับจ้าง,รถพ่วงรับจ้าง,รถเทเลอร์รับจ้าง,รถบรรทุกรับจ้าง,รถเทเลอร์,รถสิบล้อรับจ้าง,รถเฮี๊ยบ,รถสิบล้อพ่วงรับจ้าง,รถติดเครน

รถเครนรับจ้าง,รถเครน,รถรับจ้างทั่วไป,รับจ้างขนของ,รถเฮียบรับจ้าง,รถเฮี๊ยบรับจ้าง,รถเฮียบรับจ้าง,รถเทรลเลอร์รับจ้าง,รถพ่วงรับจ้าง,รถเทเลอร์รับจ้าง,รถบรรทุกรับจ้าง,รถเทเลอร์,รถสิบล้อรับจ้าง,รถเฮี๊ยบ,รถสิบล้อพ่วงรับจ้าง,รถติดเครน

 

#อิฐมอญ #ราคาอิฐมอญ #อิฐมอญก้อนใหญ่ #ผนังอิฐมอญ #จำหน่ายอิฐมอญ #ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่ #โรงงานอิฐมอญ #โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่ #ขายส่งอิฐมอญ #อิฐแดง #อิฐแดงก้อนใหญ่ #อิฐมอญนคร #อิฐมอญแดง #ขายอิฐ #จำหน่ายอิฐ #โรงงานอิฐ #อิฐก่อสร้าง #เสาเข็ม #เหล็กคาน #เหล็กเส้น #วัสดุก่อสร้าง #อิฐ3รู #อิฐ3รูก้อนใหญ่

  
Visitors: 716,433