โครงการ บ้านใหม่ตลิ่งชัน

โครงการก่อสร้างบ้าน

ชื่อโครงการ               บ้านใหม่ตลิ่งชัน

คำอธิบายโครงการ      

ที่ตั้ง                         ตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานครฯ 

สถานะ                      อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ                 ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี ขนาด 34 ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 814,951