โครงการ บ้านศิริศา

โครงการก่อสร้างบ้าน

ชื่อโครงการ                หมู่บ้านศิริษา

คำอธิบายโครงการ

ที่ตั้ง                         จังหวัดชลบุรี

สถานะ                      อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  

เจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ                 ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี ขนาด 34 ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 814,976