อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง

โครงการ บ้านศิริศา

โครงการก่อสร้างบ้าน

ชื่อโครงการ                หมู่บ้านศิริษา

คำอธิบายโครงการ

ที่ตั้ง                         จังหวัดชลบุรี

สถานะ                      อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง  

เจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ                 ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี ขนาด 34 ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 760,329