โครงการ หมู่บ้านณุศา ชีวานี พัทยา

โครงการก่อสร้างบ้าน

ชื่อโครงการ               หมู่บ้านณุศา ชีวานี พัทยา (Nusa Chivani Pattaya)

คำอธิบายโครงการ      เป็นบ้านเดี่ยว การออกแบบภายในเพื่ออำนวยให้กับทุกเภททุกวัย

                              สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย อีกทั้งเทคนิกการ

                              ก่อสร้างบ้านสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงาน หรือ ECO design

ที่ตั้ง                        จังหวัดชลบุรี

สถานะ                     อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมา

                                                                            หมายเหตุ                ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี ขนาด 34 ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 821,994