โครงการ สถานีอนามัยบ้านลาด

โครงการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ                  สถานีอนามัยบ้านลาด

คำอธิบายโครงการ

ที่ตั้ง

สถานะ                        อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ            สถานนีอนามัยบ้านลาด

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ                    ให้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี  ขนาด 34 ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 814,955