อิฐมอญ, อิฐมอญก้อนใหญ่, ผนังอิฐมอญ, จำหน่ายอิฐมอญ, ขายส่งอิฐมอญก้อนใหญ่, โรงงานอิฐมอญ, โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่, ขายส่งอิฐมอญ, อิฐแดง, อิฐแดงก้อนใหญ่, อิฐมอญนคร, อิฐมอญแดง, ขายอิฐ, จำหน่ายอิฐ, โรงงานอิฐ, อิฐก่อสร้าง

โครงการ สถานีอนามัยบ้านลาด

โครงการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ                  สถานีอนามัยบ้านลาด

คำอธิบายโครงการ

ที่ตั้ง

สถานะ                        อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ            สถานนีอนามัยบ้านลาด

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ                    ให้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี  ขนาด 34 ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 733,742