โครงการ เคหะกระบี่น้อย

โครงการก่อสร้างเคหะ

ชื่อโครงการ                เคหะกระบีน้อย

คำอธิบายโครงการ

ที่ตั้ง                         จังหวัดกระบี่

สถานะ                      อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ      

ผู้รับเหมา                  บริษัท ล็อกซเลย์  จำกัด  (มหาชน)

หมายเหตุ                ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี  ขนาด  34 ก้อน / ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 814,976