โครงการ QUARTER 39

โครงการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ                 โครงการ QUARTER 39

คำอธิบายโครงการ        ก่อสร้างทาวน์โฮม 3 ชั้น ขนาด 8 ยูนิค พร้อมที่จอดรถชั้นใต้ดิน

ที่ตั้ง                          สุขุมวิท 31  กรุงเทพมหานครฯ

สถานะ                       อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมา                   บริษัท นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

หมายเหตุ                 ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหย่นครศรีธรรมราช ขนาด 26  ก้อน/ตรม.และ

                               อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี ขนาด 34 ก่อน/ตรม.ในการก่อสร้าง

                             

Visitors: 808,867