โครงการ ก่อสร้างหอพักนักศึกษาพระจอมเกล้าบางขุนเทียน

โครงการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ                หอพักนักศึกษา

คำอธิบายโครงการ       ก่อสร้างหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บางขุนเทียน

ที่ตั้ง                         บางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ

สถานะ                      อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ผู้รับเหมา                  บริษัท ออศิเดีย เทรนดิ้ง จำกัด  

หมายเหตุ                ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี ขนาด 34 ก้อน/ตรม. ในการก่อสร้าง

Visitors: 814,955