โครงการ ก่อสร้างบ้านเด่นชัย คลองอาเสี่ย

โครงการก่อสร้างบ้าน

ชื่อโครงการ                บ้านเด่นชัย คลองอาเสี่ย

คำอธิบายโครงการ       ก่อสร้างบ้านพักอาศัย

ที่ตั้ง                         สมุทรปราการ

สถานะ                      อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ                  ใช้ อิฐมอญ ก้อนใหญ่ราชบุรี  ขนาด 34 ก้อน/ตรม. ในการก่อสร้าง

 

Visitors: 808,849