โครงการ คอนโด 8 ชั้น ถนนราชพฤษ บ.กิจไพบูรณ์

อาคาร 8 ชั้น บนถนนราชพฤษ เจ้าของ บริษัท กิจไพบูรณ์ ผู็รับเหมา บ.เอกมณี ก่อสร้าง

Visitors: 814,951