โครงการ GRAND PMC บ้านเดี่ยว บ้านแฝด พัทยา

โครงการ GRAND PMC บ้านเดี่ยว บ้านแฝด พัทยา

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS จำนวน 15,300 ก้อน

ขนส่งโดยรถเทเลอร์ 1 เทเลอร์

Visitors: 814,958