โครงการ อพาร์ทเม้นท์ พัทยา

โครงการ อพาร์ทเม้นท์ พัทยา

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS จำนวน 15,300 ก้อน

ขนส่งโดยรถเทเลอร์ 1 เทเลอร์

Visitors: 814,972