จัดส่งอิฐมอญ Crand canal กรุงเทพฯ

จัดส่งอิฐมอญ Crand canal กรุงเทพฯ

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS ขนาด 6.5x10.5x21cm (ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตร.ม.)

จัดส่งด้วยรถสิบล้อ 7,200 ก้อน

Visitors: 814,976