จัดส่งอิฐมอญ โครงการ สำนักงาน 2 ชั้น จ.ขอนแก่น

จัดส่งอิฐมอญ โครงการ สำนักงาน 2 ชั้น จ.ขอนแก่น

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS ขนาด 6.5x10.5x21cm (ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตร.ม.)

จัดส่งด้วยรถเทเลอร์ 15,300 ก้อน

Visitors: 814,969