จัดส่งอิฐมอญ บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

จัดส่งอิฐมอญ บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS ขนาด 6.5x10.5x21cm (ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตร.ม.)

จัดส่งด้วยรถเทเลอร์เที่ยวละ 15,300 ก้อน

จำนวน 61,200 ก้อน


Visitors: 814,964