จัดส่งอิฐมอญ โครงการ บางปลา สมุทรสาคร

จัดส่งอิฐมอญ โครงการ บางปลา สมุทรสาคร

อิฐมอญก้อนใหญ่ I-CONS ขนาด 6.5x10.5x21cm (ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตร.ม.)

จัดส่งด้วยรถเทเลอร์ 

จำนวน 168,300 ก้อน


Visitors: 814,971