อิฐมอญ พื้นเมืองอยุธยา 4 รู

โรงงานอิฐมอญอยุธยา

อิฐมอญ พื้นเมืองอยุธยา 4 รู ก้อนใหญ่

มีขนาด หนา x สูง x ยาว (4.8 x 5.8 x 15 cm)

(ปริมาณการใช้ 96 ก้อน/ตร.ม.)

น้ำหนัก : 0.5 กก./ก้อน

โรงงานอิฐมอญอยุธยา อิฐมอญ พื้นเมืองอยุธยา 4 รู ก้อนใหญ่ มีขนาด หนา x สูง x ยาว (4.8 x 5.8 x 15 cm)  (ปริมาณการใช้ 96 ก้อน/ตร.ม.)  น้ำหนัก : 0.5 กก./ก้อน

โรงงานอิฐมอญอยุธยา อิฐมอญ พื้นเมืองอยุธยา 4 รู ก้อนใหญ่ มีขนาด หนา x สูง x ยาว (4.8 x 5.8 x 15 cm)  (ปริมาณการใช้ 96 ก้อน/ตร.ม.)  น้ำหนัก : 0.5 กก./ก้อน

โรงงานอิฐมอญอยุธยา อิฐมอญ พื้นเมืองอยุธยา 4 รู ก้อนใหญ่ มีขนาด หนา x สูง x ยาว (4.8 x 5.8 x 15 cm)  (ปริมาณการใช้ 96 ก้อน/ตร.ม.)  น้ำหนัก : 0.5 กก./ก้อน

โรงงานอิฐมอญอยุธยา อิฐมอญ พื้นเมืองอยุธยา 4 รู ก้อนใหญ่ มีขนาด หนา x สูง x ยาว (4.8 x 5.8 x 15 cm)  (ปริมาณการใช้ 96 ก้อน/ตร.ม.)  น้ำหนัก : 0.5 กก./ก้อน
แพ็คพาเลท : 3,000 ก้อน/พาเลท
 
#บริการจัดส่ง***ทั่วประเทศ***
- ขนส่งโดยรถหกล้อ 12,000 ก้อน
- ขนส่งโดยรถสิบล้อ 24,000 ก้อน
- ขนส่งโดยรถพ่วง/รถเทเลอร์ 54,000 ก้อน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 821,996